Impact en leiderschap: een boeiend avontuur

In de wereld van informatie technologie ligt de nadruk vaak op de inhoudelijke kant van ons vakgebied. Dit is natuurlijk erg belangrijk maar hierbij wordt het ontwikkelen van de persoonlijke skills nog wel eens vergeten. Binnen JDriven vinden we de combinatie van techniek en persoonlijke competenties erg belangrijk. Daarom volgen alle collega's het twee jarig programma "Samen Groeien" waarbij er in diverse inhoudelijke sessies en middels intervisie bij verschillende onderwerpen stil wordt gestaan. Zo komt o.a. het DISC model, beïnvloeden, overtuigen en communicatie aspecten aan bod.

Het programma Impact en Leiderschap is het vervolg op Samen Groeien met onderwerpen als ‘persoonlijk leiderschap, impact in je communicatie en stress- en energiemanagement’. Binnen dit jaar programma worden sessies afgewisseld met intervisie bijeenkomsten, om samen de verdieping op eerdere thema's te beleven. De eerste groep is inmiddels klaar. Nanda Potjer en Carlijn Boelman zijn de trainers die de eerste groep mochten begeleiden.

De trainers aan het woord:

"Twee vrouwen voor een groep IT professionals en een programma dat vooral gaat over jezelf en wat vraagt om zelfreflectie"

"Dit wordt een boeiend avontuur…"

"Tijdens de aftrap vragen we de deelnemers een voorwerp van thuis mee te nemen wat iets symboliseert over henzelf. De zaal vult zich met gereedschappen (‘zeker weters ’, ‘aanpakkers’ en ‘creators’), Rubik’s kubussen (‘probleemoplossers’ en ‘out-of-de-box-denkers’) en 'old skool' Nintendo spelletjes; het blijven toch ook jongetjes. Tijdens de aftrap blijkt er ook een mysteryguest te zijn, een collega die niet op de deelnemerlijst stond: ‘De training staat wel in mijn agenda’ is de boodschap. Overigens bleef deze gast ook tijdens de sessies een mysterie. Wegens de nieuwe privacywetgeving kunnen wij de naam van deze collega helaas niet prijsgeven ;-)

"Tijdens de sessies die volgen worden we positief verrast: de meeste deelnemers blijken gemakkelijk bereid om kritisch naar zichzelf te kijken en te experimenteren met de tools die wij introduceren, en die zijn soms nét even anders dan anders. Natuurlijk slikken ze niet alles voor zoete koek, je moet als trainer wel een goed verhaal hebben en stevig in je schoenen staan. De sfeer tijdens de sessies is goed, er is vertrouwen en openheid om met elkaar in gesprek te gaan en te leren van en met elkaar."

Quote van een van de deelnemers:
Je leert zowel je krachten als zwakheden beter kennen, waardoor je beide beter kunt benutten, zowel op het werk als daarbuiten.


Met een open blik, nieuwsgierig en met humor zo leren we de deelnemers tijdens deze leergang kennen. We merken dat de groep snel is, die gasten zijn slim! Wij als trainers smullen van hoe snel de theorie erin gaat en hoe gemakkelijk die gekoppeld wordt aan de praktijk. Maar als het over voelen gaat dan verschijnen er soms vraagtekens op de gezichten. ‘Ik denk dat ik dit voel...’. Vanuit de groep krijgen we terug dat dat voelen soms een beetje 'awkard en out of my comfort-zone' is en tegelijkertijd horen we geluiden als 'wat goed dat we hier ook eens wat langer bij stil staan in plaats van steeds in ons hoofd te blijven zitten'. Tijdens het eten horen we vaak persoonlijke verhalen van de deelnemers uit de groep en hebben we veel lol. Dit betekent voor ons dat het vertrouwen over en weer snel gegroeid is. En ook wij leren veel bij: 'rubber duckies', de 'nothing-box' en iets met frambozen..."

"Na afloop van elke sessie is er ruimte voor feedback, hierdoor kunnen we steeds blijven inspelen op de behoefte van de groep. Aan het einde van de laatste sessie krijgt iedere deelnemer een boek speciaal voor hem uitgekozen met daarin een persoonlijke boodschap van ons. Zo hopen we dat het programma nog blijft inspireren, ondanks dat we elkaar niet meer regelmatig zien. En uiteraard blijven we beschikbaar voor vragen over behandelde onderwerpen en thema's.

" Wij vinden het bijzonder dat een werkgever op deze manier investeert in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zijn medewerkers. En wij vinden het gaaf om daar een bijdrage aan te leveren!"

Quote van een van de deelnemers:
Het programma biedt de mogelijkheid om eens op een andere manier te kijken naar ons dagelijks werk. Ik vind het goed om daar af en toe tijd en aandacht aan te besteden. Ik heb er weer veel praktische tips en hulpmiddelen aan overgehouden op het gebied van communicatie, stress management en het analyseren van de organisaties waarin ik werk.