Spring I/O 2018

Eind mei vond alweer de vijfde editie van de jaarlijkse Spring IO community conference plaats in het zonnige Barcelona. Na goede ervaringen op eerdere edities hadden wederom een aantal van onze JDriven collega’s talks en workshops ingestuurd; De voorstellen van Jeroen Resoort, Riccardo Lippolis en Jeroen Bruinink werden geaccepteerd; ikzelf haakte ook aan voor de rest van de conference.

Al begin mei bleek de conference ook dit jaar weer uitverkocht; best knap als je bedenkt dat het aantal bezoekers is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Een teken dat er ook aan deze kant van de oceaan vraag is naar een Spring focused conferentie, naast het door Pivotal zelf georganiseerde Spring One in de VS. Het fijne van een community conference als bezoeker is dat er geen platform, aanbieder of agenda “gepushed” wordt. De bezoeker is in staat verschillende uitwerkingen te zien en zijn eigen mening te vormen. Daarnaast is het verfrissend ook nieuwe gezichten de voor- en nadelen van bijvoorbeeld een Spring Kafka, of Micrometer te zien toelichten, zonder een directe link terug naar de ontwikkelaars.

Qua keynotes en presentaties in de grote zaal bleef het voor een groot deel wel bij oude bekenden, met als je ze al kent, ook de al bekende verhalen. Toch bleek dit niet voor iedereen gesneden koek, getuige de populariteit van de talks over Istio, Axon en Spring Boot + Kotlin. Doordat er aan deze conference geen grote releases of announcements vooraf gingen, bleef het soms bij herhaling van eerdere onderwerpen zoals de overstap naar reactive programming, Spring Boot 2 en Kotlin.

Parallel aan de grote zaal telkens twee presentaties in kleinere ruimtes, welke soms tot ver voorbij het aantal stoelen gevuld werden. Hier uiteenlopende sprekers, onderwerpen, en helaas een enkele keer ook kwaliteit en inhoud. Was de grote zaal al bekend, en de tweede zaal niet interessant, dan was je soms genoodzaakt een gok te nemen op de derde zaal en spreker. Bij een door myTaxi gesponsorde talk wist ik zo op voorhand niet wat ik moest verwachten, en na afloop niet wat ik had gekregen. Zo zat de conferentie vol met soms lastige programma keuzes, waarbij eigenlijk geen van de opties echt aanspraak of de gehoopte vernieuwing bracht. Een onderbelicht aspect waren de workshops; hierop moest je op voorhand inschrijven, waarbij 40 plaatsen voor een conferentie met 1000 bezoekers natuurlijk niet ruim bemeten is.

Als spreker en workshop organizer waren de ervaringen zeer positief; op de eerste avond werden we ontvangen met een speakers diner met een ogenschijnlijk eindeloze stroom tapas in een bar in het centrum. Een mooie gelegenheid ook om al kennis te maken met de andere sprekers. De presentatie van Jeroen en Riccardo leverde een goed gevulde zaal op, met veel vragen over de ontwikkelde tool en zelfs complimenten van Marcin Grzejszczak op de koop toe. Ook de workshop van Jeroen Resoort was met 40 deelnemers meer dan vol, waarbij Riccardo en ondergetekende meehielpen om alle vragen te beantwoorden. Opvallend was het niveauverschil in de vragen, en hoe sommige deelnemers bij stap 1 al afweken van de toch heldere instructies. Ook na afloop van de presentatie en workshop wisten bezoekers ons te vinden voor vragen, wat weer zorgde voor leuke, al zij het vluchtige interactie.

Al met al was het een door ons als wisselend ontvangen conferentie; gehinderd door voorkennis over de “highlights” en een gebrek aan nieuwe onderwerpen kwamen wij weg zonder de gehoopte inspiratie om al het “nieuws” toe te passen. De ervaring als spreker/workshop organizer was zeer positief; maar was dat niet aan de orde dan zouden wij eerst nogmaals scherp naar de timetable en onderwerpen kijken voor we opnieuw afreizen naar prachtig Barcelona.

Tim