Philips Research Digitale Pathologie

Digitalisering van de gezondheidszorg

philips-sense

Bij Philips Research in Eindhoven wordt sinds jaar en dag gesleuteld aan de technologieën van morgen. Proefballonnen en prototypes passeren dagelijks de revue in de zoektocht naar innovaties die de medische wereld verder kunnen helpen.

Pathologen zijn dun bezaaid en duur betaald, terwijl de vraag hoog is. Pathologie speelt een cruciale rol in het bepalen van het ziektebeeld, met name bij kankerdiagnose. Veel mensen hebben dan ook behoefte aan de kennis van een patholoog en ook binnen het werkveld van de pathologie is er behoefte aan meer inzicht en efficiëntere samenwerking. Daarom werd er een nieuw researchteam samengesteld met het doel om uit te zoeken welke verbeteringen er mogelijk zijn op dit terrein.

Klant


Verantwoordelijk

Hubert Klein Ikkink

Gebruikte technologie

Gradle
Groovy
Grails
Spring

Aan het team, dat verder logischerwijs voornamelijk uit onderzoekers bestond, werd Hubert Klein Ikkink in januari 2015 toegevoegd als één van de twee ontwikkelaars toen hij via via betrokken raakte bij dit nieuwe onderzoeksproject. Hubert, als developer beter bekend onder de naam Mr. Haki, zag direct de meerwaarde van het project vanwege het duidelijke maatschappelijke belang van pathologie. De uitdaging lag daarnaast ook in het feit dat er op technisch gebied nog weinig vast stond.

Het hoofddoel was en is het onttrekken en ontdekken van data uit digitale scans om de samenwerking te vereenvoudigen en kosten terug te dringen. Voor het onderzoeksteam lag de nadruk op het bedenken van toepassingen met behulp van image processing, recognition en data-analyse. Met behulp van de juiste software kunnen diagnoses sneller worden gesteld, kan data makkelijker worden gedeeld en kunnen patronen sneller worden ontdekt en herkend. Dat scheelt in de kosten, maar uiteindelijk ook in de wachttijd voor patiënten.

Hubert heeft zich voornamelijk beziggehouden met het maken van een platform waarop de algoritmes voor image processing en analyse draaien. Om de algoritmes te draaien werd gebruik gemaakt van SpringXD. Hiermee kunnen meerdere componenten aan elkaar gekoppeld worden waar gegevens doorheen kunnen 'stromen'. Voor het aanroepen van SpringXD is een aparte webapplicatie ontwikkeld met Grails en Groovy waar men componenten zoals een workflow kon definiëren. Grails is gebruikt om snel resultaat te boeken en zodat veranderingen snel doorgevoerd kunnen worden.

Omdat het om een onderzoek ging, was het eindproduct een werkend prototype dat als leidraad moet dienen voor de daadwerkelijke ontwikkeling van het platform. Met de oplevering van het prototype is het project zo goed als ten einde voor Hubert, maar zijn werkzaamheden in het voormalige NatLab gaan voorlopig nog even door nu hij zijn tanden kan zetten in een nieuw project.

Meer Mr. Haki? Lees zijn populaire blog over Groovy