Philips Healthcare

Meewerken aan betere zorg voor slaapapneu

jdriven-philips-wisp

Veel behandelingen in de zorg zijn nog erg duur en lastig om uit te voeren. Zo ook de behandeling van slaapapneu, waar patiënten afhankelijk zijn van een goed passend slaapmasker.

Philips Healthcare is daarom bezig de diagnose, de behandeling en de uiteindelijke zorg efficiënter te laten verlopen waardoor de zorg in zijn geheel productiever en rendabeler wordt. Een nobel streven waar veel mensen uiteindelijk voordeel bij kunnen hebben.

Opgeleverd

31-12-2015

Klant


Verantwoordelijk

Martijn van der Wijst

Gebruikte technologie

GitLab
Angular

Het passen van een slaapmasker is nu nog een tijdrovend en duur proces, maar dat hoeft het niet te zijn. Om dat aan te tonen werd er in juni 2015 een klein team samengesteld met als doel het maken van een webapplicatie waarmee een 3D weergave gemaakt kan worden op basis van een 2D foto.

Niels Dommerholt kreeg de schone taak om deze kar als Senior Java Developer te trekken en die rol werd met verve vervuld. Tussen juni 2015 en oktober van datzelfde jaar coachte Niels de andere developers in het scrum team, waarbij direct aandacht was voor best practices zoals een git feature workflow en peer reviews.

Niels was ook verantwoordelijk voor het uitbreiden van de backend REST interface, die draait in Glassfish, en het uitbreiden van de frontend, waarbij AngularJS is gebruikt om er een single page application van te maken. Met Jbehave en Selenium Webdriver werd er ook een frontend test framework opgezet. Daarnaast heeft hij geholpen met het opzetten van een REST back-end performance / burn in test en het profilen op CPU en geheugengebruik van de gebruikte fitting algoritmes.

Kortom, in een kort tijdsbestek is er een behoorlijk project uit de grond gestampt waarvan de proof of concept inmiddels is geleverd. Het systeem werkt en testgebruikers zijn er mee aan de slag gegaan, maar toch staat de bèta-versie voorlopig in de koelkast van Philips Healtcare.

De webapplicatie zal misschien niet in de huidige vorm in gebruik genomen worden, maar we kunnen er vanuit gaan dat de achterliggende technologie wel gebruikt gaat worden voor een toekomstige implementatie van een digitale paskamer voor slaapmaskers.

Meer Niels? Kijk dan eens op zijn blog.